NRMLLA

Ar po įstatymo pataisos Lietuvos paštas pristatys prenumeratą Lietuvos kaimuose ir miesteliuose?

      Laikraščių ir žurnalų leidėjai atkreipia dėmesį, kad nuo 2025 metų keičiantis periodinės spaudos prenumeratos pristatymo dalinio kompensavimo modeliui, prenumeratos pristatymo į kaimus ir miestus paslaugos svarbumas visuomenei ir valstybei nesikeičia.  Leidinių prenumerata užtikrina kultūrinės, regioninės ir nacionalinės spaudos prieinamumą visiems žmonėms, nepriklausomai nuo gyvenamos vietovės dydžio, galimybių pasiekti spaudos platinimo vietas.

      Reaguodami į siūlymus keisti LR Pašto įstatymo Nr. VIII-1141 pakeitimo įstatymą, periodinės spaudos leidėjai, kuriuos vienija Nacionalinė rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacija, Kultūros periodinių leidinių asociacija ir asociacija „Nacionalinė spauda“, raštu kreipėsi į Vyriausybės kanceliariją, įstatymo projektą paruošusią Susisiekimo ministeriją, už visuomenės informavimo politiką atsakingą Kultūros ministeriją ir Lietuvos pašto veiklą prižiūrinčią Ryšių reguliavimo tarnybą.

  Leidėjai pagristai nerimauja, kad įstatyme nelikus įpareigojimo Lietuvos paštui pristatyti periodinės spaudos prenumeratą, didelei daliai visuomenės bus apribota galimybė gauti užprenumeruotus laikraščius ir žurnalus. Šiuo metu AB „Lietuvos paštas“ (toliau – LP) turi visą reikalingą infrastruktūrą bei patirtį prenumeratos pristatymo paslaugos atlikimui ir be konkurencijos ją vykdo visuose Lietuvos kaimuose ir daugelyje miestelių. Leidėjai prašo LR Pašto įstatymo Nr. VIII-1141 pakeitimo įstatyme įtvirtinti įpareigojimą LP užtikrinti periodinių leidinių prenumeratos pristatymo vykdymą visoje Lietuvoje bei įkainių leidėjams skaičiavimą remiantis paslaugos savikaina.

     Jeigu LR Pašto įstatyme nebus garantuojama spaudos leidinių prenumeratos užsakymo ir pristatymo paslauga, tokiu atveju tai būtų akivaizdus pasikėsinimas į žiniasklaidos įvairovės užtikrinimą demokratinėje valstybėje, taip pat būtų pažeistas žiniasklaidos politikos principas mažinti informacinę atskirtį tarp visuomenės narių ir didinti prieinamumą pažeidžiamoms visuomenės grupėms.

     NRMLLA informacija

Scroll to Top