NRMLLA

Fondo taryba pritarė STT ir KT papildytoms taisyklėms ir priedams

     Medijų rėmimo fondo taryba, atsižvelgusi į suinteresuotų institucijų ir visuomenės pateiktas pastabas bei pasiūlymus, pritarė papildytoms Finansuojamų projektų teikimo taisyklėms ir jų priedams.

   Vasario 21 d. Medijų rėmimo fondo taryba svarstė Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos bei žiniasklaidos atstovų pateiktas pastabas ir pasiūlymus dėl Finansuojamų projektų teikimo taisyklių ir jų priedų nuostatų. 

 

     Atsižvelgusi į minėtų institucijų ir suinteresuotų asmenų kritines pastabas bei pasiūlymus, Fondo taryba pritarė pagal šias pastabas papildytoms Finansuojamų projektų teikimo taisyklėms ir finansuojamų projektų teikimo konkurso taisyklių priedams.

     Fondo tarybos patvirtintus ir su suinteresuotomis institucijomis suderintus  teisės aktus skubos tvarka tvirtins Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

     Fondo taryba ir administracija darbingai nusiteikusios įtemptai ruošiasi konkursų paskelbimams. MRF dėkoja už konkurso paskelbimo laukiančių pareiškėjų supratingumą ir kantrybę.

Medijų rėmimo fondo pranešimas žiniasklaidai

Scroll to Top