NRMLLA

Su Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena!

     Kasmet gegužės 7-ąją švenčiame Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Šiemet ją minėsime jau 120-ąjį kartą. 1904 metais beveik po keturiasdešimt metų spaudos draudimo metų Rusijos caras grąžino lietuviams teisę savo leidinius spausdinti lotyniškomis raidėmis. Tik dėl neįtikėtinų protėvių pastangų ir atkaklumo, lietuvių tauta atgavo teisę ir laisvę nesislapstant kalbėti, rašyti ir skaityti lietuviškai.

     Mes, regioninių ir vietinių laikraščių leidėjai, esame labai skirtingi tiek laikraščio apimtimis, tiek tiražais, tiek periodiškumu. Tačiau vienas dalykas vienija mus visus – tai kūrybinis darbas ir pastangos, kad kiekvienas naujas laikraščio numeris skaitytojui būtų įdomus ir informatyvus.

Šiandien džiaukimės, kad regioninė ir vietinė spauda vis dar turi savo nišą, kad skaitytojams reikia mūsų originalaus redakcinio turinio ir aktualijų, kad visoje Lietuvoje dar gyvuoja popierinio laikraščio skaitymo tradicijos. Spaudos draudimo metai išugdė lietuvių tautoje labai ryškų bruožą – pasitikėjimą spausdintu žodžiu. Gerbkime tą pasitikėjimą! Taip ir toliau dirbkime, turėdami tvirtą redakcijos stuburą bei nuomonių įvairovę ir kurdami kokybišką laikraščio turinį.  

Gražios šventės ir gerų darbų einant nelengvu, bet labai reikalingu kokybiškos žurnalistikos keliu!  

Asociacijos valdyba

Scroll to Top